Ulkar Gulmammadzada

Ulkar Gulmammadzada

Sosyal Medyanın Yaygın Hastalığı: Narsisizm

blank

Narsisizm kavramı ilk olarak 1898 yılında, Havelock Ellis tarafından tanımlanmıştır (Pulver, 1986). Genellikle daha fazla kadınlarda görülen Narsisizm eğilimi, kişinin bilişsel-duygusal bir kaygıyla büyüklenme ya da sahip olduğu özelliklerine gösterdiği abartılı hayranlık yoluyla haz arayışı içerisinde olma durumudur (Stoeber, 2015, s. 85). Freud’a göre narsisizm, dış dünyadan sıyrılan libidonun kendi …

Daha Fazlasını Oku

Küreselleşme Etkisi: Değişimi Açıklamanın En Etkili Yolu

blank

Dünyanın değişim sürecinin açıklanmasında anahtar kelime olan “küreselleşme” kavramı, 20. yüzyılın son çeyreğinde sıklıkla kullanılmaya başlandı. Pek çok araştırmacı tarafından ekonomi ile ilgili bir kavram olarak bilinen küreselleşme, son yılların en fazla tartışma yaratan konularından biridir. Giddens: Dünyadaki tüm toplumları birbirine bağlayan bir akım Giddens küreselleşmeyi, tüm dünyadaki toplumları birbirine …

Daha Fazlasını Oku

Akışkan Gözetim

blank

İlk olarak 1800’lü yılların başında kullanılan, kökü Fransızcaya dayanan gözetim kavramı, “nezaret, denetleme, izleme” ve “himaye, gözaltına alma, gözetme işi” olarak tanımlanmaktadır. Clarke’a göre ise gözetim “bir kişinin hareketlerini yakından izlemek”, “kişi ya da grupların iletişim veya eylemlerinin sistematik olarak izlenmesi” demektir (Tokgöz, 2011, s. 7). Başka bir deyişle toplumsal …

Daha Fazlasını Oku

Sosyal Beyin ve Benlik Yanılsaması

blank

Çoğumuz özgür iradeleri ve bağımsız benlikleri olan bireyleriz diye düşünürüz. Oysa benliğimiz ve özgür irademiz birer yanılsamanın ürünüdür. Düşünce ve eylemlerimizin bir toplamı olan benliğimizin büyük oranda çevremizdekiler tarafından şekillendirildiği fikri her zaman insanları düşündüren güncel konulardan biri olmuştur. Çünkü insan; toplumsal, ruhsal, ekonomik, kültürel, cinsel ilişkiler içerisinde bir varlık …

Daha Fazlasını Oku