Çarşamba , Haziran 23 2021

Ulkar Gulmammadzada

blank

Sosyal Medyada Metalaşan Bedenler

blank

Uzun zamandır yazmayı düşündüğüm ama bir türlü yazamadığım bir konu vardı: Sosyal medya ve estetik uygulamalar. Sosyal medya ile tanınmış kullanıcıların büyük çoğunluğu, ideal kusursuz bedene ulaşma arzusu yüzünden birden fazla estetik operasyona ve büyük miktarlarda para harcamaya adeta sürükleniyorlar. Sosyal medyayı sık kullanan biri olarak Instagram hikayelerinde filtreli güzellikler …

Daha Fazlasını Oku

Tüketim Kültüründe Hızla Tüketilen İlişkiler

blank

Tüketim toplumu modern kapitalist düzenine dayanır. Tüketici; yaşam, hızlı öğrenme ve çabucak unutma tarzındaki yaşamı özetler. Günümüzde bu yaşam tarzını oluşturan tüketimin sürdürülmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan en yaygın araç ise yeni medya araçlarıdır. İnternet teknolojilerinin gelişmesi, küreselleşme, tüketim toplumunun yaygınlaşması, yaşam tarzı, çalışma ve eğlenme biçimindeki farklılaşmaya ilaveten insanların anlam …

Daha Fazlasını Oku

Çevrim İçi Yaşam ve Yabancılaşma

blank

Yabancılaşma psikolojik bir durumdur ve yabancılaşmış yaşam tarzı bireyi, kendisinin dışında belirlenmiş bir robot hâline getirmektedir. Bu durum; bireyin kendi eğilimleri ile mevcut yaşam tarzının çeliştiği süreçte çeşitli psikolojik bozukluklar yaşanmasına yol açmaktadır. Tarihi süreçlerden görüldüğü üzere insanın varlığını sürdürme biçiminin, insanlar arasında bir ortaklık yaratmanın, toplumsallaşabilmenin en başında iletişim …

Daha Fazlasını Oku

Covid-19 Pandemisinin Psikososyal Etkileri

blank

Tarihsel süreçlere bakıldığında, insanlığın yaşam serüveninde sürekli hastalık ve salgınlara maruz kaldığı görülmektedir. Farklı zaman dilimlerinde bütün toplumları etkileyen pandemi, beşerî devrimlerin yapamayacağı dönüşümleri, devrimleri gerçekleştirebilmiştir. Dolayısıyla etkisi uzun zaman sürebilecek bazı pandemilerin insanlık tarihinde büyük dönüşümlere vesilesi olması, toplumları çeşitli arayışlar içine itmiştir. Dünyada toplumsal yaşamlar üzerinde belirli etkilere …

Daha Fazlasını Oku

Sosyal Medyanın Yaygın Hastalığı: Narsisizm

blank

Narsisizm kavramı ilk olarak 1898 yılında, Havelock Ellis tarafından tanımlanmıştır (Pulver, 1986). Genellikle daha fazla kadınlarda görülen Narsisizm eğilimi, kişinin bilişsel-duygusal bir kaygıyla büyüklenme ya da sahip olduğu özelliklerine gösterdiği abartılı hayranlık yoluyla haz arayışı içerisinde olma durumudur (Stoeber, 2015, s. 85). Freud’a göre narsisizm, dış dünyadan sıyrılan libidonun kendi …

Daha Fazlasını Oku

Küreselleşme Etkisi: Değişimi Açıklamanın En Etkili Yolu

blank

Dünyanın değişim sürecinin açıklanmasında anahtar kelime olan “küreselleşme” kavramı, 20. yüzyılın son çeyreğinde sıklıkla kullanılmaya başlandı. Pek çok araştırmacı tarafından ekonomi ile ilgili bir kavram olarak bilinen küreselleşme, son yılların en fazla tartışma yaratan konularından biridir. Giddens: Dünyadaki tüm toplumları birbirine bağlayan bir akım Giddens küreselleşmeyi, tüm dünyadaki toplumları birbirine …

Daha Fazlasını Oku

Akışkan Gözetim

blank

İlk olarak 1800’lü yılların başında kullanılan, kökü Fransızcaya dayanan gözetim kavramı, “nezaret, denetleme, izleme” ve “himaye, gözaltına alma, gözetme işi” olarak tanımlanmaktadır. Clarke’a göre ise gözetim “bir kişinin hareketlerini yakından izlemek”, “kişi ya da grupların iletişim veya eylemlerinin sistematik olarak izlenmesi” demektir (Tokgöz, 2011, s. 7). Başka bir deyişle toplumsal …

Daha Fazlasını Oku

Sosyal Beyin ve Benlik Yanılsaması

blank

Çoğumuz özgür iradeleri ve bağımsız benlikleri olan bireyleriz diye düşünürüz. Oysa benliğimiz ve özgür irademiz birer yanılsamanın ürünüdür. Düşünce ve eylemlerimizin bir toplamı olan benliğimizin büyük oranda çevremizdekiler tarafından şekillendirildiği fikri her zaman insanları düşündüren güncel konulardan biri olmuştur. Çünkü insan; toplumsal, ruhsal, ekonomik, kültürel, cinsel ilişkiler içerisinde bir varlık …

Daha Fazlasını Oku