Ana Sayfa / Uygulamalı Felsefe / Tarihteki En Büyük 10 Filozof – 6:Thomas Aquinas

Tarihteki En Büyük 10 Filozof – 6:Thomas Aquinas

Thomas, daima her şeyin bir başlangıcı ve sonu olduğu için evrenin de bir şey tarafından yaratılmış olması gerektiğini savunduğundan Tanrı’nın varlığını ispatlayan kişi olarak hatırlanmaya devam edecektir.

Çeviren: Şevki Işıklı

Buna artık “ilk neden” argümanı deniyor ve Thomas’tan sonraki tüm filozoflar bu teoriyi ya ispatlamak ya da yanlışlamak için uğraşmışlardır. Aslında o, bu argümanını “ού ύινούμενον κινεῖ” nosyonuna dayandırmıştı. Yunanca, “hareket etmeden hareket eden” ya da “hareketsiz hareket ettirici” anlamına geliyor.

Thomas, temellendirdiği her şeyi, ilk önce Hristiyanlık’ta postulat haline getirmişti. Bu yüzden de bugün evrensel olarak popüler değil. Hristiyanlar bile, bütün etik öğretilerini mukaddes kitaptan aldıkları için Thomas, öğretilerinin hiçbirinde bağımsız otorite değildir. Fakat onun işi, çevresindeki insanları eğitmek, hiçbir soyut felsefeye başvurmadan onların etiği anlamalarını sağlamaktı.

Aqinolu Thomas, bugün kardinal değerler dediğimiz prensipler üzerinde durdu: Adalet, cesaret, sağduyu ve itidal. Bu basit dörtlü yönergeyle kitlelere ulaştırmayı başardı.

Tanrı’nın varlığına dair, bugün bile teist ve ateist kanatta tartışılan beş meşhur argüman geliştirdi: Tanrı’nın doğasının tanımlamayı amaçlayan beş argümandan birincisi, “Tanrı’nın Birliği (vahdaniyet)” görüşüdür ve Tanrı’nın bölümlerinin olmadığını söyler. Tanrı, öz ve var oluşa sahiptir; bu iki nitelik birbirinden ayrılmaz. Böylece iki veya daha fazla niteliğe sahip bir şeyin varlığından bahsedebiliyorsak bunlar birbirinden ayrılamaz niteliklerdir, öyleyse bu ifadenin kendisi Tanrı’nın varlığını kanıtlar. Thomas’ın “Tanrı vardır” diye ifade ettiği örnekte özne ve yüklem özdeştir.

Not: Tarihteki En Büyük 10 Filozof serisinin bir sonraki paylaşımı, “5: Konfüçyüs ile devam edecek.

Kaynak: listverse.com/february 19, 2011

Facebook Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir